KNGF

Online dashboards voor inzage
van behandeldata van ruim
19.000 fysiotherapeuten

Kwaliteit door data inzicht

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland, met ruim 19.000 leden. In het KNGF vonden we een partner met serieuze ambities, waarmee we samen naar het gestelde doel hebben kunnen werken: het ontwikkelen van een online platform waarin de behandeldata van alle fysiotherapeuten gevisualiseerd wordt.

Verzamelplaats van kwaliteitsinformatie

Het KNGF heeft het initiatief genomen om de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) op te zetten: een verzamelplaats van kwaliteitsinformatie. De leden hebben inzicht in hun behandeldata via de LDF Feedbacktool. De LDF stelt praktijkhouders en fysiotherapeuten in staat om de kwaliteit van hun dienstverlening te monitoren en verbeteren.

Een goede voorbereiding

Het KNGF had met gebruikers en stakeholders een plan van wensen en eisen opgesteld. Men wilde meer mogelijkheden, maar bovenal een betere gebruikerservaring. In meerdere gespreksrondes hebben we samen de plannen vorm gegeven. Met nieuwe ontwerpen hebben we ideeën concreter gemaakt. Dit hielp de klant om het eindresultaat beter voor ogen te kunnen zien.

Datavisualisatie op maat

Waar in het oude platform voor alle weergaven dezelfde diagrammen werden gebruikt, hebben we in het nieuwe platform visualisaties op maat gebruikt, zoals verschillende donut- en staafdiagrammen. Maar ook zelf gecreëerde visuals op maat, die de data helder weergeven en aansluiten bij het onderwerp.

De link tussen
wens en realisatie

Door onze ervaring met datavisualisatie konden we de wensen van het KNGF realiseren in de datatool. Het resultaat is een overzichtelijke webapplicatie waarin men middels verschillende weergaven hun behandeldata overzichtelijk kan bekijken.

Een intuïtieve gebruikerservaring

Gebruikers hebben een aantal filtermogelijkheden om de cijfers te ontleden, zonder te verzanden in teveel opties. In de interface hebben we conventies van het web toegepast om tot een goede en intuïtieve gebruikerservaring te komen.

Teamwork!

Voor het project was goede samenwerking tussen drie partijen nodig. Naast het KNGF als klant zou Mediquest de datalevering verzorgen. Zij zijn marktleider in het verzamelen van kwaliteitsdata in de zorg. Wij verzorgden de visualisatie van deze data. Dit vroeg om regelmatig overleg tussen de partijen en flexibiliteit om samen op te trekken en tot oplossingen te komen. De werkzaamheden van Mediquest en ons moesten nauw gecoördineerd worden om parallel aan elkaar de applicatie te ontwikkelen.

Welk doel wilt u bereiken?

In het KNGF vonden we een partner met serieuze ambities, waarmee we samen naar het gestelde doel hebben kunnen werken. Heeft u behoefte aan een partij die met u de samenwerking aangaat om uw doelen te realiseren? Neem dan contact met ons op!