Data verzamelen, analyseren en visualiseren

Veel data kan waardevol zijn. Maar veel ook niet...

Door data op een slimme manier te visualiseren en interactief te maken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden en wordt datavoor iedereen inzichtelijk.

We slaan in een jaar meer data op dan de mensheid in totaal heeft opgeslagen tot het jaar 2000. En deze hoeveelheid verdubbeld ieder jaar. De Wet van Moore voorspelde een verdubbeling in processor capaciteit iedere 2 jaar. Maar waar de chipindustrie voor processors nog moeite heeft om te voldoen aan deze Wet, is dat voor het opslaan van data geen probleem.

Exponentiele groei

De laatste jaren is de opslag van data exponentieel gegroeid en deze trend lijkt zich voort te zetten. Er zijn een paar zichzelf versterkende oorzaken. Veel verschillende digitale technologieën genereren exponentieel meer data dan voorheen. Doordat de vraag naar opslag sterk groeit, investeert de chipindustrie veel in het meer en sneller kunnen opslaan van data tegen lagere kosten. Doordat data opslag steeds goedkoper wordt, etc.

Wat kunnen we met data?

Data opslaan is relatief eenvoudig, echter wat doen we ermee? Veel data kan waardevol zijn. Veel data ook niet. Door data analyses op een slimme manier te visualiseren en interactief te maken, ontstaan er mogelijkheden die met alleen "platte letters en cijfers" niet mogelijk zijn. Door slimme applicaties te ontwikkelen kunnen per gebruikersrol de belangrijkste resultaten duidelijk en overzichtelijk worden gepresenteerd. Gebruikers moeten snel en eenvoudig kunnen zien wat goed of slecht is.

Geen woorden, maar plaatjes!

We hebben recent aan een aantal projecten gewerkt waarbij we de voordelen van data-analyses en datavisualisaties op verschillende gebieden hebben kunnen toepassen. Voor het monitoren van machines wil je bijvoorbeeld weten of men op schema ligt voor wat betreft de productiedoelstelling. Deze data moet realtime voor handen zijn en men wil een meldingen ontvangen wanneer de productie dreigt achter te lopen. Zo kunnen er op tijd beslissingen worden genomen.

Rollen en gebruikers

In de applicaties die wij ontwikkelen hebben vaak verschillende gebruikersrollen. Is het voor de CEO van een fabriek of voor de operator van een machine? Iedere rol kan daardoor andere wensen en beperkingen hebben. Om dit te bereiken denken we vanuit de rollen van de verschillende gebruikers:

  • Welke gegevens wil men graag inzichtelijk maken?

  • Wat zijn de belangrijkste doelen?

  • Hoe kunnen we de analyses het beste visualiseren; schema's, grafieken, cijfers, meldingen?

  • Op welk devices moet de data beschikbaar zijn; desktops, tablets, smartphones, smartwatch?

  • Welke analyses moeten worden uitgevoerd op de data?

  • Welke data is reeds beschikbaar en hoe gaan we de benodigde informatie verzamelen?

Voor ClaudicatioNet is het belangrijk om te zien welke medische behandelingen succesvol zijn. De verzamelde data door fysiotherapeuten en artsen, geeft een goed beeld van de behandelresultaten en behaalde doelen. Doordat de applicaties tal van interactieve mogelijkheden bieden om de data te analyseren, kunnen zelfs bepaalde inschattingen en aannames worden gedaan.

Bij datavisualisaties voor de UEFA TEP was het doel om verschillende soorten data online te kunnen verzamelen en hierop benchmarks uit te voeren. Door de data op een overzichtelijke manier te presenteren in verschillende online dashboards, heeft men een goed inzicht in zowel het grote geheel als de details.

Een keer vrijblijvend afspreken?

Heb je een idee voor een project met datavisualisatie? Laat het ons weten! Wij hebben ervaring als het gaat om data omzetten naar interactieve applicaties en datavisualisaties. Heb je vragen of interesse? Laat het ons weten!